CEL FUNDACJI

CELEM NASZEJ FUNDACJI JEST ROZWÓJ NAUKI, EDUKACJI I WYCHOWANIA. DĄŻYMY DO WYRÓWNANIA SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ SPORTOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DO UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. STAWIAMY NA WALKĘ Z CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

JESTEŚMY KREATYWNYM ZESPOŁEM, KTÓRY SWOJĄ PASJĄ CHCE ZACHĘCIĆ DZIECI DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU. W CZASIE AUTORSKICH ZAJĘĆ DODATKOWYCH UCZYMY DZIECI WYTRWAŁOŚCI, POMAGAMY IM BUDOWAĆ WIARĘ W SIEBIE, ZACHĘCAMY DO TWORZENIA RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI. WIERZYMY W MISJĘ PRACY Z DZIEĆMI I PRZEKAZYWANIA IM WARTOŚCI, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYKORZYSTAĆ W ŻYCIU CODZIENNYM.

WSPÓŁPRACUJEMY Z KLUBAMI SPORTOWYMI, SZKÓŁKAMI PIŁKARSKIMI, STOWARZYSZENIAMI KULTURY FIZYCZNEJ, FUNDACJAMI, SZKOŁAMI, PRZEDSZKOLAMI ORAZ Z FIRMAMI I OSOBAMI FIZYCZNYMI. MAMY BARDZO SZEROKĄ OFERTĘ, JESTEŚMY W STANIE ZORGANIZOWAĆ NIEMALŻE KAŻDE WYDARZENIE, FESTYN CZY IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ.

ROCZNIE