CEL FUNDACJI

Celem naszej fundacji jest rozwój nauki, edukacji i wychowania. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych oraz sportowych dzieci i młodzieży oraz do upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Stawiamy na walkę z chorobami cywilizacyjnymi i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Jesteśmy kreatywnym zespołem, który swoją pasją chce zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu. W czasie autorskich zajęć dodatkowych uczymy dzieci wytrwałości, pomagamy im budować wiarę w siebie, zachęcamy do tworzenia relacji z rówieśnikami. Wierzymy w misję pracy z dziećmi i przekazywania im wartości, które będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.

Współpracujemy z klubami sportowymi, szkółkami piłkarskimi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami, szkołami, przedszkolami oraz z firmami i osobami fizycznymi. Mamy bardzo szeroką ofertę, jesteśmy w stanie zorganizować niemalże każde wydarzenie, festyn czy imprezę integracyjną.

ROCZNIE