WARSZTATY W PLACÓWKACH

Poniżej przedstawiamy państwu ofertę naszych warsztatów, które mogą odbyć się w państwa placówce. Uczniowie będą mieli okazję pobudzić kreatywność poprzez budowanie z klocków LEGO®, usprawnić motorykę małą podczas zajęć z majsterkowania, opanować pierwszą pomoc pod okiem specjalistów, zaprzyjaźnić się z emocjami towarzyszącymi nam w każdej chwili naszego życia oraz rozbudzić w sobie twórczość na warsztatach muzycznych czy teatralnych.

LEGO® KREATYWNE BUDOWANIE

 

Autorskie warsztaty z klockami LEGO®, które rozwijają u dzieci umiejętności orientacji przestrzennej oraz kreatywność.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • uczą się koncentrować uwagę
 • wyrabiają sprawność manualną
 • budują umiejętności społeczne
 • uczą się klasyfikowania i liczenia
 • ćwiczą myślenie logiczne
 • trenują cierpliwość i wytrwałość
 • świetnie się bawią!

MAJSTERKOWANIE

Autorski program rozwoju sprawności manualnej i małej motoryki. Podczas wiercenia, wbijania, wkręcania i projektowania dzieci rozwijają swoją koncentrację uwagi i kreatywność.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • uczą się koncentrować uwagę
 • wyrabiają sprawność manualną
 • budują umiejętności społeczne i zespołowe
 • uczą się nowego nazewnictwa i sposobu wykorzystania narzędzi
 • ćwiczą kreatywne podejście do codziennych materiałów

KLUB SZALONEGO NAUKOWCA 

 

Oszałamiający świat eksperymentów i odkrywania tajemnic naszego świata. Zajęcia rozwijają u dzieci ciekawość, rozwiązywanie problemów i eksperymentowanie.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • rozwijają ciekawość świata i różnych zjawisk
 • uczą się rozwiązywać problemy
  eksperymentują
 • uczą się koncentrować uwagę
 • wyrabiają sprawność manualną
 • rozbudzają wyobraźnię

POZNAJ EMOCJE

 

Praca nad inteligencją emocjonalną dotyczy każdego z nas, bez ograniczeń wiekowych.


Ostatnie czasy odcisnęły głębokie piętno na psychice ludzi. Nikt z nas nie był przygotowany na takie zmiany, jakie zaszły w systemie edukacji i poza nią. Z pomocą przychodzą nasze warsztaty. Dzięki proponowanym przez nas spotkaniom kontrola i regulacja emocji własnych staje się możliwa. Prezentowane techniki ułatwią także rozpoznawanie i trafne nazywanie emocji drugiej osoby, przekładające się na zachowania. Dzięki świadomym ćwiczeniom i obserwacji, uczestnicy sami wyciągają wnioski i przedstawiają sposoby reagowania w danych sytuacjach.

MUSICALOVE

 

Cytując klasyka „Muzyka łagodzi obyczaje”.

Muzyka to ten rodzaj sztuki, którą można rozwinąć nie tylko w szkole muzycznej. Proponowane warsztaty są dedykowane uczestnikom wrażliwym
na piękno melodii, dźwięków i tańca. Zdecydowanie można się w nich wyrazić tanecznie i wokalnie.

MALI AKTORZY

 

Podczas tych zajęć uczestnicy z pewnością rozwiną swój talent aktorski. Jest tu przestrzeń na naukę wystąpień publicznych, interakcji z odbiorcą prezentowanych treści, umiejętnego wykorzystania tremy, a także śmiałości i potrzebnej w tym temacie odwagi. Odgrywając konkretne role, uczestnicy mają szansę kreować postacie swoją ekspresją i emocjami. Nauka tekstów wspomaga procesy zapamiętywania, co wpływa korzystnie na przyswajanie wiedzy.

TANIEC 

 

Zajęcia, które szybko zdobyły popularność wśród dziewczynek. Cechuje je wszechstronny rozwój dziecka, które pod opieką instruktora tańca ćwiczą układy ruchowe przy muzyce.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • zwiększają świadomość na temat własnego ciała
 • ćwiczą zręczność, zwinność
 • rozwijają sprawność motoryczną
 • nabierają pewności siebie
 • rozwijają sprawność fizyczną
 • uczą się koordynacji ruchowej z muzyką

PIŁKA NOŻNA 

 
ABC Małego Piłkarza, sprzęt dostosowany do wieku. Współpraca w mniejszych i większych grupach, zdrowa rywalizacja. Gry i zabawy z akcentem położonym na piłkę nożną.
 
W ramach tych zajęć dzieci:
 
 • rozwijają sprawność fizyczną
 • uczą się zasad gry w piłkę nożną
 • doświadczają zdrowej rywalizacji
 • kształtują się we współpracy
 • budują relacje i zaufanie w zespole
 • uczą się zasad Fair Play

PIERWSZA POMOC

 

Są zajęcia, które powinny być obowiązkowe – warsztaty z Pierwszej Pomocy z pewnością do nich należą.

W trakcie 45-minutowych zajęć dzieci poznają numery alarmowe, podstawowe zasady resuscytacji oraz schemat zachowania w przypadku niebezpiecznych sytuacji. Każdy z naszych najmłodszych ratowników sprawdzi się na specjalistycznych fantomach, dzięki czemu obawy przed reakcją w trudnych sytuacjach zostaną zminimalizowane.

MULTISPORT

 

Sportowe zajęcia dla dziewczynek i chłopców, rozwijające sprawność ogólną, kształtujące współpracę w grupach oraz poszerzające wiedzę o różnych dyscyplinach sportu.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • rozwijają sprawność fizyczną
 • uczą się współpracować w grupie
 • zdobywają wiedzę o różnych dyscyplinach sportu
 • budują relacje i zaufanie wśród swoich rówieśników
 • zdobywają podstawy zasad Fair Play