LEGO KREATYWNE BUDOWANIE

Autorskie warsztaty z klockami LEGO®, które rozwijają u dzieci umiejętności orientacji przestrzennej oraz kreatywność.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • uczą się koncentrować uwagę
 • wyrabiają sprawność manualną
 • buduję umiejętności społeczne
 • uczą się klasyfikowania i liczenia
 • ćwiczą myślenie logiczne
 • trenują cierpliwość i wytrwałość
 • świetnie się bawią w zabawy tematyczne

MULTISPORT

Sportowe zajęcia dla dziewczynek i chłopców, rozwijające sprawność ogólną, kształtujące współpracę w grupach oraz poszerzające wiedzę o różnych dyscyplinach sportu.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • rozwijają sprawność fizyczną
 • uczą się współpracować w grupie
 • zdobywają wiedzę o różnych
 • dyscyplinach sportu
 • budują relacje i zaufanie wśród
 • swoich rówieśników
 • zdobywają podstawy zasad Fair Play

MAJSTERKOWANIE 

Autorski program rozwoju sprawności manualnej i małej motoryki. Podczas wiercenia, wbijania, wkręcania i projektowania dzieci rozwijają swoją koncentrację uwagi i kreatywność.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • uczą się koncentrować uwagę
 • wyrabiają sprawność manualną
 • buduję umiejętności społeczne i zespołowe
 • uczą się nowego nazewnictwa i
 • sposobu wykorzystania narzędzi
 • ćwiczą kreatywne podejście do codziennych materiałów

KLUB SZALONEGO NAUKOWCA 

Oszałamiający świat eksperymentów i odkrywania tajemnic naszego świata. Zajęcia rozwijają u dzieci ciekawość, rozwiązywanie problemów i eksperymentowanie.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • rozwijają ciekawość świata i różnych zjawisk
 • uczą się rozwiązywać problemy
  eksperymentują
 • uczą się koncentrować uwagę
 • wyrabiają sprawność manualną
 • rozbudzają wyobraźnię

PIŁKA NOŻNA 

ABC Małego Piłkarza, sprzęt dostosowany do wieku. Współpraca w mniejszych i większych grupach, zdrowa rywalizacja. Gry i zabawy z akcentem położonym na piłkę nożną.
 
W ramach tych zajęć dzieci:
 
 • rozwijają sprawność fizyczną
 • uczą się zasad gry w piłkę nożną
 • doświadczają zdrowej rywalizacji
 • kształtują się we współpracy
 • budują relacje i zaufanie w zespole
 • uczą się zasad Fair Play

TANIEC  

Zajęcia, które szybko zdobyły popularność wśród dziewczynek. Cechuje je wszechstronny rozwój dziecka, które pod opieką instruktora tańca ćwiczą układy ruchowe przy muzyce.

W ramach tych zajęć dzieci:

 • zwiększają świadomość na temat własnego ciała
 • ćwiczą zręczność, zwinność
 • rozwijają sprawność motoryczną
 • nabierają pewności siebie
 • rozwijają sprawność
  fizyczną
 • uczą się koordynacji ruchowej z muzyką

ZAJECIA SZYTE NA MIARĘ

Przygotujemy dla dzieci zajęcia, jakich będziecie potrzebować.
Jesteśmy doświadczonym zespołem z ogromnym zapleczem merytorycznym i sprzętowym. Tworzymy scenariusze najróżniejszych zajęć tematycznych, dysponujemy kadrą o wielkim spektrum kompetencji oraz pomysłów.

Praktycznie każdy pomysł i marzenia dziecka o zajęciach, w jakich chciałoby uczestniczyć możemy spełnić.

Zapraszamy do kontaktu!

© Sport i Zabawa | Created with ♥ Gienia Malenia & Mateusz Okła