Szlakiem historycznego Gdańska

Projekt „Szlakiem historycznego Gdańska” finansowany jest przez Muzeum Historii Polski z programu Patriotyzm Jutra. Partnerem projektu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Koszt przedsięwzięcia to 64 000 zł, z czego na jego realizację otrzymaliśmy 50 000 zł dotacji z programu Patriotyzm Jutra, a 14 000 zł pokryliśmy z środków własnych Fundacji.

Miło mi poinformować, że Fundacja Sport i Zabawa otrzymała grant z  Muzeum Historii Polski  na realizację projektu „Szlakiem historycznego Gdańska”. Projekt finansowany jest w ramach XIII edycji programu Patriotyzm Jutra  i obejmuje 10 wycieczek dla dzieci w wieku szkolnych. 9 wycieczek odbyło się w czerwcu, jedna została przeniesiona na wrzesień. 
 
Uczestnikami byli mieszkańcy terenów wiejskich, a tematem przewodnim była historia miasta z naciskiem na działania II Wojny Światowej.  Partnerem projektu było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 
Celem wycieczek jest zapoznanie dzieci z historią Polski, szczególnie z historią II Wojny Światowej przez pryzmat zabytków historycznych Gdańska. Dzięki takiemu ujęciu zagadnienia dzieci poczuły iż działania wojenne które miały miejsce w latach 1939-1945miały ogromny wpływ na miejsca które są im dobrze znane. Historia przestała być abstrakcją a stała się częścią ich kultury. Dzięki uczestnictwie w wycieczce dzieci zostały zapoznane z historią Polski, wydarzenia zostały im zaprezentowane w sposób przestępny i atrakcyjny, obecność w miejscu zdarzeń konkretnych działań wojennych pozwoliłą skupić uwagę i zwiększyć zainteresowanie dzieci. W rezultacie dzieci dzięki wycieczce zyskały wiedzę historyczną, przeżyły przygodę i poszerzyły swoje horyzonty.
 
Pośrednim celem wycieczki jest było wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich, które nie mają bezpośredniego dostępu do atrakcji i różnych form przekazu jakie niesie ze sobą miasto.